தலைகீழாக தொங்க விடப்பட்டு சித்ரவதை செய்யப்பட்ட துபாய் இளவரசர்…! என்ன காரணம்…?


தலைகீழாக தொங்க விடப்பட்டு சித்ரவதை செய்யப்பட்ட துபாய் இளவரசர்…! என்ன காரணம்…? சவுதியில் ஊழல் மற்றும் முறைகேடு வழக்கில் கடுமையான தண்டனைகள் வழங்கப்படும். இது அந்த நாட்டு இளவரசராக இருந்தாலும் விதிவிலக்கல்ல. அதன்படி ஊழல் வழக்கில் அந்த நாட்டின் 200 மிகப்பெரும் பணக்கார இளவரசர்கள் சிக்கினார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *